Clubregels
  1. Bij V.V. Mamio is iedereen gelijk; discriminatie, pesten en (zinloos)geweld wordt niet getolereerd.
  2. Handel altijd vanuit respect, waarden en normen in acht genomen.
  3. Wij streven altijd FAIRPLAY na.
  4. Aanhang mag zich niet bemoeien met coachen tijdens de wedstrijd.
  5. In de V.V. Mamio kantine mag je geen meegenomen alcoholhoudende dranken nuttigen.
  6. In de V.V. Mamio kantine geldt een algeheel rookverbod en buiten de kantine een alcoholverbod.
  7. Er geldt een ZERO tolerantie voor (soft)drugsgebruik binnen het V.V. Mamio complex.
  8. De V.V. Mamio regels/afspraken gelden voor iedereen binnen het V.V. Mamio complex, geen uitzonderingen en/of vriendjespolitiek.
  9. Bij overtreding van de regels/afspraken van V.V. Mamio, wordt u daarop aangesproken. Bij herhaling zal een lid van het kader worden ingeschakeld. Uitgaanspunt is altijd om situaties in redelijkheid met elkaar op te lossen, maar de grens wordt gerespecteerd.
  10. Bij constatering van strafbare feiten zal de politie worden ingeschakeld.

 

Pagina's

Contacts