ONR delft in extremis het onderspit tegen Mamio

ONR delft in extremis het onderspit tegen Mamio

Originele publicatie ditisroden.nl d.d. 29 september 2020 In een bijzonder attractief duel trokken de gasten uit Groningen aan het langste…

Mamio neemt voortouw in integratie, rekruteert buitenlandse studenten

V.V. Mamio rekruteert buitenlandse studenten voor twee teams. De Groningse voetbalclub neemt hierin het voortouw voor hun integratie in de lokale gemeenschap.

Meer dan 30 nationaliteiten binnen v.v. Mamio

Het eerste elftal telt elf nationaliteiten, binnen de vereniging meer dan dertig. De in 1971 opgerichte voetbalvereniging door een voor Surinamers floreert als toevluchtoord voor iedere nationaliteit.