Clubregels

1: Bij V.V. Mamio is iedereen gelijk; discriminatie, pesten en (zinloos)geweld wordt niet getolereerd.

2: Handel altijd vanuit respect, waarden en normen in acht genomen.

3: Wij streven altijd FAIRPLAY na.

4: Aanhang mag zich niet bemoeien met coachen tijdens de wedstrijd.

5: In de V.V. Mamio kantine mag je geen meegenomen alcoholhoudende dranken nuttigen.

6: In de V.V. Mamio kantine geldt een algeheel rookverbod en buiten de kantine een alcoholverbod.

7: Er geldt een ZERO tolerantie voor (soft)drugsgebruik binnen het V.V. Mamio complex.

8: De V.V. Mamio regels/afspraken gelden voor iedereen binnen het V.V. Mamio complex, geen uitzonderingen en/of vriendjespolitiek.

9: Bij overtreding van de regels/afspraken van V.V. Mamio, wordt u daarop aangesproken. Bij herhaling zal een lid van het kader worden ingeschakeld. Uitgaanspunt is altijd om situaties in redelijkheid met elkaar op te lossen, maar de grens wordt gerespecteerd.

10: Bij constatering van strafbare feiten zal de politie worden ingeschakeld.

Pagina's

Contacts